M.A.C.O. 9Čo je to maco, prečo maco9, kto je to maco9 a o čo nám ide ?

maco je skratka, obsahujúca počiatočné písmená slov, vyjadrujúcich oblasti obľúbených aktivít, ktorým sa počas volného času venuje skupina priateľov spod Malých Karpát.

maco je malokarpatský amatérsky cyklisticko-turistický oddiel

maco9 preto, lebo v roku 2009 sa 9 rodín rozhodlo organizovane a koordinovane uskutočňovať svoje športovo - turistické aktivity, ktoré dovtedy uskutočňovali skôr individuálne , alebo sporadicky.

maco9 je partia nadšencov z okolia Pezinka, ktorých iniciátorom bolo 9 rodín.

A o čo nám ide ? O to aby sme sa so svojimi skúsenosťami, doporučeniami, tipmi rozdelili aj s ostatnými záujemcami o turistiku a naopak aby sme vytvorili priestor kde budeme môcť prijímať skúsenosti, doporučenia a tipy aj iných záujemcov o aktívne prežívanie voľného času a udržiavanie si fyzickej a duševnej kondície do neskorého veku.