Malokarpatský Amatérsky Cykloturistický Oddiel, M.A.C.O.
   Mierová 16, 902 01 Pezinok

   e-mail: maco9pk@gmail.com