MACO v AU

Jednou z myšlienok združenia M.A.C.O. je aj propagácia Slovenska a hlavne Malokarpatského regiónu v zahraničí. Táto myšlienka sa nám darí vcelku dobre realizovať, ale že sa dostaneme až na ďaleký kontinent, to sme netušili. Preto ďakujeme našim členom, ktorí nás reprezentujú v ďalekej Austrálii !!!!!