Krásy Malých Karpát alebo ..... čo máme za humnami

Asi to ide s časom, že človek si začne všímať veci, ktoré ho obklopujú okolo seba. Príde chvíľa, keď sa zamyslí nad tým, prečo sa stále naháňa a či mu všetok ten zhon neprerastá cez hlavu. Nepoviem nič nové, že najlepšou regeneráciou tela a mysle je pre človeka pobyt v prírode. Preto aj my zo združenia M.A.C.O. sa snažíme využiť pekné počasie na turistiku a prechádzky. Mnohí z nás ani len netušili, čo sa skrýva v našich najbližších lesoch, aké skvostné zákutia ponúkajú Malé Karpaty. Dohodli sme sa že najbližšie víkendy využijeme na turistické aktivity a skúsime si prejsť aspoň to, čo máme za humnami – naše Karpaty.

Poslednú marcovú nedeľu sme si naplánovali okruh Modra – Rozhľadňa – Zámčisko – Modra. Východiskové stanovisko bolo parkovisko pred modranskou nemocnicou, odkiaľ sme vyrazili smerom k modranským vinohradom. Prvá dlhšia zastávka bola na turistickej rozhľadni na vrchu Veľká homoľa (709,2 m). Táto malokarpatská atrakcia bola vybudovaná v roku 2001 ako „symbol dobrej spolupráce mesta Modry a mesta Pezinka v 3. tisícročí“ aj za finančnej podpory Pilotnej grantovej schémy Phare (EÚ). Hovorím o atrakcii, ale určite nie v hanlivom slova zmysle, nakoľko táto rozhľadňa je v tomto okolí jedinou a je obľúbeným turistickým miestom. My sa tešíme, že „otcom rozhľadne“ je pán Milan Ružek, ktorého poznáme a páči sa nám jeho krédo, ktorá rozhľadňa má plniť

„Pohyb, dobrý humor a pohár vína denne“

Z rozhľadne sme prešli po žltej značke na ďalší turistický skvost Malých Karpát na tzv. Zámčisko. K vybudovaniu obranných valov, ktoré sú tam vidieť došlo v čase Veľkej Moravy, kedy hradisko pravdepodobne slúžilo ako ochranné útočisko obyvateľov Modry a okolia. Posledný archeologický výskum sa konal v roku 1999. Bolo nájdených množstvo drobných predmetov z 10. storočia, bližšie informácie však ponúka tabuľa, ktorá sa tam nachádza. Zámčisko dnes ponúka pekný priestor na posedenia a prekrásny výhľad na blízke okolie.
Zo Zámčiska sme sa už vracali smerom na Modru cez Harmóniu – Badogy. Nesmiem však zabudnúť spomenúť príjemný zážitok v Horskom vinárstve u p. Patáka (turistická cesta vedie priamo okolo tohto vinárstva), ktorý nám ponúkol „okoštovať“ svoj vynikajúci veltlín, rizling a silván.

V Modre sa skončila naša prvá tohtoročná turistická vychádzka. Verím, že sme dali mnohým dobrý tip na najbližší jarný výlet.