Výročná členská schôdza - bowling

Dňa 03. 01. 2015 sa konala výročná členské schôdza členov združenia M.A.C.O. Na spoločnom stretnutí sme zbilancovali rok 2014 a dohodli sa na spoločných aktivitách na rok 2015, ktoré budú mať v prvom rade športový charakter, aby sme nezabudli na hlavný cieľ združenie: „podpora všestranného rozvoja cyklistiky a cykloturistiky. V tomto roku sa chceme zamerať aj na pomoc pri ochrane životného prostredia a pomoc tým, ktorí to potrebujú.

Aby sme nezostali len tak sedieť, zahrali sme si si niekoľko partií bowlingu, aj tu sme sa presvedčili, že medzi nami sú tiež skryté talenty.